Meddelelse fra bestyrelsen.

Tryk her for at komme tilbage til forsiden...

 
 

VIGTIG INFO . Generalforsamlingen 2020

 

 

NABOHJÆLP TYVERI OG INDBRUD.

Nabohjælp og opsyn med din bolig kan give dig en ekstra trykhed ved en ganske lille indsats.

Sørg for at naboerne kender din dagligdag. Aftal at I holder øje med hinandens bolig og vær opmærksom på om der sker noget usædvanligt. Udveksel telefonnumre.

Med en lille naboindsats kan vi forebygge kriminalitet i området.

Gode råd.

Sørg for at der ikke stikker post eller aviser ud af dit rør eller din postkasse hvis du ikke er i huset.

Aftal at naboen tager posten ind når i ikke er der.

Hold redskabsskuret låst. Mange tyve benytter haveredskaber til opbrydning af døre og vinduer.

 

Hos formanden eller sekretæren kan du få udleveret en pjece med flere gode råd, samt mærkater til døren og postkassen om Nabohjælp.


Relevant link:
www.sommerhustjek.dk

www.politi.dk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kære medlemmer.

Der er stadig enkelte der ikke husker kommunens regler om vedligeholdelse af gunden m.h.t. græsslåning og beskæring af grene ud over forstykke. Tag hensyn til dine naboer og gående som skal kunne færdes uforstyrret af færdselen på vejen. Ligeledes er der enkelte grunde med bjørneklo. Sidstnævnte på "Ved Søen" er anmeldt til kommunen som nu tager sig af sagen.
Sidst skal vi anmode de medlemmer der har e-mail  og som endnu ikke har meddelt os e-mail adr., om at meddele den til foreningens sekretær.
m.v.h. Kjeld Flemming.
 

LÆS MERE OM BESKÆRING OG §17 HER!

LÆS MERE OM BJØRNEKLO OG OM BEKÆMPELSE AF DENNE (Gribskov Kommunes hjemmeside)

 

Vedr. erstatningspligt og snerydning.
Formanden har undersøgt dette.
I foreningens vedtægter §2 nederst står: Da foreningens område stort set er udlagt som sommerhusområde kan der ikke kræves vejbelysning, snerydning eller etablering af fortov.
 
Foreningen hæfter således ikke for evt. skader.
Jeg har derfor kontaktet mit forsikringsselskab og min advokat vedr. dette og kan oplyse følgende:
 
Reglerne er de samme som i en helårsbeboelse.
§2 fritager ikke sommerhusejeren for erstatningspligten hvis nogen kommer til skade på ejendommens areal.
Det er således grundejeren eller dennes fritidshusforsikring der kommer til at betale i en evt. sag.

 

 

 

ree website templates.